Články, videodokumenty

Podpora mladých dospělých v projektu Nejsi v tom sám!

Období „opouštění hnízda“ aneb postupného osamostatňování je nezbytnou součástí přirozeného života každého člověka. Tato životní etapa přináší velké změny, které sebou nesou stres i nejistotu. Každý z nás je proto rád, pokud má vedle sebe v takové situaci blízkého člověka, který mu pomáhá projít tímto procesem. Děti z náhradních rodin ne vždy mají takové zázemí, které jim pomáhá bezpečně vstoupit do „velkého světa“. 

 

Program pro pěstounské rodiny v loňském roce odstartoval projekt s názvem Nejsi v tom sám, který je mimo jiné zaměřen také na pomoc a podporu mladým lidem po ukončení pěstounské péče. Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a jeho hlavním cílem je poskytnutí potřebné pomoci mladým dospělým, kteří začínají vstupovat do samostatného života. Našim mladým se snažíme pomáhat s řešením praktických starostí, motivujeme je v klíčových oblastech jejich života (např. dokončení vzdělání, zacházení s penězi, jednání na úřadech a jiných institucích a další). Nabízíme doprovody s cílem rozvíjet sociální a komunikační dovednosti mladých lidí. Spolupráce je také cílena na posilování zdravé identity mladého člověka k pochopení a porozumění vlastního příběhu. Podporujeme mladé dospělé při budování zdravých vztahů, poskytujeme psychickou podporu a pomáháme jim rozvíjet se tak, aby v budoucnu mohli žít plnohodnotný život. 

Bc. Jana Mrózková   

 

 

 

 

DESATERO JAK PŘEŽÍT KARANTÉNU

Jak uchovat v době karantény dobrou náladu? Inspirujte se zde.

 

PĚSTOUNSKÝ PŘÍBĚH KLIENTŮ PPR NA IDNES

Server iDNES zveřejnil příběh pěstounské rodiny Polehňových z naší havířovské pobočky. Podívat se na něj můžete zde.

 

ROZHOVOR S VEDOUCÍM PPR V ČASOPISE "PĚSTOUNOVI"

Čtvrtletník "Pěstounovi" vydávaný ostravským Rodinným a komunitním centrem CHALOUPKA ve svém dubnovém čísle (2019) otiskl na s. 11-12 rozhovor s vedoucím Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Zdeňkem Kašpárkem. Ke stažení je zde.

 

"CO JE TO ATTACHMENT?"

Přehlednou brožuru pro pracovníky a rodiče biologické i náhradní pojednávající o problematice citové vazby mezi dětmi a pečujícími si můžete stáhnout zde.

 

"MISE NOVÝ DOMOV" POMOHLA PĚSTOUNSKÉ RODINĚ

TV NOVA v pořadu "Mise nový domov" odvysílaném 22. listopadu 2017 pomohla vyřešit bydlení jedné z námi doprovázených pěstounských rodin. Pořad můžete shlédnout zde.

 

 

"INFORMÁTOR" NAPSAL O KONFERENCI PPR

Časopis Slezské diakonie "Informátor" v letošním 3. čísle přinesl článek o naší konferenci. V PDF je k dispozici zde.

 

 

"MOZAIKA" SE VĚNOVALA PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

Srpnové vydání videožurnálu Slezské diakonie "Mozaika" má jako hlavní téma představení našeho Programu pro pěstounské rodiny. Video je k dispozici zde.

 

 

ROZHOVOR S L. ADAMOVIČEM O PĚSTOUNSKÉ I ÚSTAVNÍ PÉČI

Mgr. Ladislav Adamovič jako dítě z nefunkční rodiny sám prošel ústavní i pěstounskou péčí. Nyní pracuje jako ředitel dětského domova v Necpalech, jednoho z nejkvalitnějších zařízení pro děti na Slovensku. Jako host naší 5. výroční konference 1. 6. 2017 v Českém Těšíně poskytl pro Slezskou diakonii rozhovor o ústavní i pěstounské péči. Naleznete jej zde.

 

 

 

DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE O PĚSTOUNSKÉ RODINĚ BORKOVCOVÝCH

Dokument ČT o jedné z našich pěstounských rodin naleznete zde.

 

 

ČESKÁ TELEVIZE NATÁČELA NAŠI VÝROČNÍ KONFERENCI

S cílem zvyšovat kvalitu pěstounské péče uskutečnil Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie 1. 6. 2016 ve sborovém centru Hutník v Třinci pro zájemce z řad odborných pracovníků i samotných pěstounů již 4. ročník své výroční konference. O konferenci projevila velký zájem Česká televize, která z ní pořídila do Událostí v regionech reportáž, kterou naleznete zde (čas 14:02), i rozhovor s vedoucím PPR vysílaný na ČT24, který je k dispozici zde. Fotografie z konference naleznete na webu Slezské diakonie zde.

 

 

INFORMÁTOR 1/2016

První číslo časopisu Slezské diakonie v roce 2016 přineslo několik stran k tématu rodiny a náhradní rodinné péče. Časopis si můžete stáhnout zde.

 

 

INFORMÁTOR 3/2015

Časopis Slezské diakonie "Informátor" v čísle 3/2015 přinesl na stranách 13-14 aktuální informace o Programu pro pěstounské rodiny a problematice náhradní rodinné péče. Časopis si můžete stáhnout zde.

 

 

SRPNOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI BYL PLNÝ PARÁDNÍCH AKCÍ

Od 3. do 7. srpna 2015  pořádala karvinská pobočka PPR příměstský tábor pro děti z pěstounských rodin plný atraktivních aktivit. Článek, který na toto téma uveřejnil karvinsko-havířovský Deník.cz, najdete zde.

 

 

KARVINSKÝ DENÍK NAPSAL O NAŠÍ KONFERENCI 

Karvinská mutace Deníku zveřejnila článek o naší konferenci, která proběhla 1. června 2015 v lázních Darkov. Odkaz na webovou stránku novin, kde se článek rovněž objevil, je zde, skenované PDF tištěné verze článku naleznete zde.

 

 

INFORMÁTOR 1/2014

Časopis Slezské diakonie "Informátor" se v čísle 1/2014 věnoval Programu pro pěstounské rodiny a problematice náhradní rodinné péče. Časopis si můžete stáhnout zde.