Vzdělávání

Nabídka kurzů k NRP

Na každé pololetí připravujeme pro pěstouny katalogy vzdělávání. Aktuální katalogy jednotlivých poboček PPR naleznete zde:

Český Těšín

Frýdek-Místek

Havířov, Ostrava

Karviná, Orlová

Třinec, Jablunkov - Upozorňujeme na změnu lektora u kurzu "Nastavení limitů a pravidel ve výchově tak, aby je děti slyšely" - 28. 11. 2018 od 15.00 v Třinci. Lektorovat bude PhDr. Bedřich Kostlán.


POZOR! Aktuálně na letošní podzim nabízíme nové kurzy:

- "Děti ve virtuálním světě"  v Karviné

- "Děti ve virtuálním světě" ve Frýdku-Místku

- "Podpora zdravého sebevědomí dítěte" v Havířově


Vzdělávání se mohou v případě volné kapacity účastnit také pěstouni s dohodami o výkonu pěstounské péče uzavřenými s jinými subjekty, než je Slezská diakonie. Informace o zpracování jejich osobních údajů naleznete zde.

Bližší informace o vzdělávání pro pěstounské rodiny vám podá naše koordinátorka vzdělávání Mgr. Jana Horňáková: tel. 733 142 438, e-mailová adresa pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz .