Naše služby pěstounům

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zřídila jej Slezská diakonie, pro kterou to byl další krok v oblasti poskytování služeb rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. 

Slezská diakonie je v souladu se zákonem právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, tedy tzv. "pověřenou osobou". Již v prvním roce své existence uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče s více než stovkou pěstounských rodin a v současnosti se v rámci Programu pro pěstounské rodiny (dále PPR) na základě uzavřených dohod věnuje více než 200 pěstounským rodinám. 

PPR je rozčleněn do 5 poboček, které působí na území celkem 8 obcí s rozšířenou působností a spolupracuje s jejich městskými úřady, resp. jejich odděleními sociálně-právní ochrany dětí. Jsou to města Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Jablunkov, Karviná, Orlová, Ostrava a Třinec. Spolupráci ovšem navazujeme prostřednictvím externích zakázek i s jinými městy a regiony.

Pro pěstouny, kteří mají se Slezskou diakonií uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, PPR zajišťuje především poradenské služby, vzdělávání, odlehčovací služby, odbornou pomoc psychologů a dalších specialistů či podporu při kontaktu s biologickou rodinou dítěte, ale také např. duchovní podporu a návaznost na jiné související služby. Klíčovým pro nás je, aby veškerá podpora pěstounských rodin byla individualizovaná, tedy „šitá na míru“ a přirozená, aby odpovídala skutečným potřebám pěstounských rodin a přitom co nejméně zasahovala do jejich přirozeného života.

Podpora pěstounské péče ze strany PPR směřuje k posílení tradičního modelu rodiny a vychází z křesťanských hodnot a etiky v souladu s hodnotami Slezské diakonie a Slezské církve evangelické a. v., která je jejím zřizovatelem.

 

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. 

Hlavním cílem Programu pro pěstounské rodiny je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči.

 

 

 

 

Leták představující naši nabídku naleznete ve formátu PDF zde.

 

Stručný psaný text představující naši službu naleznete zde.

 

 

Videa s představením našeho Programu ve znakovém jazyce:

 

 

 

 

 

 

 

Audio představení našeho Programu: