Pověřená osoba

Od února 2013 jsme právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Co to znamená? Pěstounům ze zákona vyplývá řada povinností nejen v samotné péči o svěřené děti, ale také v rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s jeho biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami, zastupování dětí v běžných zálažitostech atd. K tomu všemu potřebují pěstouni nejen finanční podporu státu, ale také konkrétní pomoc odborníků, kteří jim mohou zprostředkovat potřebnou podporu, pomoc, znalosti a dovednosti. To je jim zajišťováno právě prostřednictvím doprovázejích subjektů, mezi které kromě orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tj. především obecních a krajských úřadů, patří právě tzv. pověřené osoby, tedy fyzické či právnické osoby, které s pěstouny pojí smluvní vztah, tzv. dohoda o výkonu pěstounské péče. Ta je veřejnoprávní smlouvou řešící obsah a systém, resp. parametry vzájemné spolupráce a podpory pěstounů v jejích úloze.