Novinky a foto z aktivit

 

Hledáme nové kolegyně a kolegy do našeho týmu!

Hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice klíčových pracovníků (tj. sociálních pracovníků doprovázejících pěstounské rodiny) pro naše pracoviště v Karviné (+ Orlová) a v Třinci (+ Jablunkov). Bližší informace nejdete zde: Karviná   Třinec

 

"Nejsi v tom sám!" - s podporou Nadace Terezy Maxové dětem jsme připravili atraktivní letní program pro více jak 60 dětí

Od května do srpna organizoval Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie pro děti z náhradních rodin řadu akcí zastřešených projektem „Nejsi v tom sám!“. Pobočky Programu v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Třinci připravily dva týdenní příměstské tábory, tři výlety s noclehy a několik jednodenních výletů, které přinesly více než 60 dětem mnoho skvělých zážitků. Patřily mezi ně např. návštěva biofarmy, aquaparků, sportovních areálů, zoo, dinoparku či hradu Hukvaldy nebo třeba turistické výšlapy v Beskydech a atraktivní programy připravené ve spolupráci s městkou policií či kynologickým klubem v Karviné. Podporovatelem projektu „Nejsi v tom sám!“ byla Nadace Terezy Maxové dětem.

Projektem „Učíme se spolu“ Slezská diakonie pomohla 24 pěstounským dětem

Ve školním roce 2017/2018 Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie realizoval projekt „Učíme se spolu“, jehož cílem bylo prostřednictvím rodinných asistentů pomoci dětem v pěstounské péči se školní přípravou a dosáhnout zlepšení jejich studijních výsledků. Projekt byl podpořen ze sbírky „Pomozte dětem“ organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Během školního PPR takto v rámci činnosti svých poboček v Havířově, Č. Těšíně, Frýdku-Místku, Karviné a Třinci podpořil celkem 24 dětí. U 11 dětí došlo díky projektu k výraznému zlepšení školních výsledků, pozitivní vliv mělo doučování také u dalších 13 podpořených dětí. Během roku jsme mohli u dětí pozorovat zvyšující se motivaci k učení a zlepšení vztahů ke škole, pěstouni zase ocenili odlehčení ve své náročné péči o děti, bezplatnost služby a dokonce zlepšení vztahů mezi nimi a dětmi. V některých případech byla zaznamenána i lepší spolupráce rodiny se školou:

Jedenáctileté Adélce se její asistentka Julie stala starší kamarádkou a pomohla jí nejen s doučováním, ale také se zlepšením sebevědomí i vztahů s jinými dětmi a také s babičkou.  Adélce se výrazně zlepšil prospěch zejména v angličtině a češtině a na pololetí získala pochvalu třídního učitele. Julie k tomu říká: „Učení nám spolu většinou šlo a dělávaly jsme i herní pauzy, které posouvaly náš vztah. Jsem vděčná za tuhle zkušenost a doufám, že budu moct spolupracovat s Adélou a s její babičkou i v dalším školním roce.“

Čtrnáctiletá Viktorie využila podporu dvou rodinných asistentek, z nichž jedna pomáhala s fyzikou a chemií a druhá s jazyky. V průběhu 2. pololetí došlo u Viktorie k výraznému zlepšení prospěchu téměř ve všech předmětech, což bylo způsobeno především zlepšením jejího vztahu ke škole a vzdělávání, protože asistentky jí učivo vysvětlovaly zajímavou a hravou formou a poskytly pomoc, kdykoliv ji potřebovala.

 

 

Dvoudenní výlet pro děti na Kiczeru

První dva červencové dny jsme pro děti z pěstounských rodin z Havířova a Karviné pořádali výlet do Beskyd s noclehem v krásné dřevěnce na Kiczeře. Užili jsme si fotbalu, minipingpongu, táboráku, opékání buřtů a skvělého času v nádherné přírodě. Akce byla součástí projektu "Nejsi v tom sám!" podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem. Pořídili jsme také několik fotek zcela v souladu s novým nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů surprisewinklaugh

 

V úterý 5. 6. proběhl 6. ročník naší výroční konference

V úterý 5. 6. 2018 jsme v modlitebně Apoštolské církve v Havířově pořádali v pořadí již 6. ročník výroční konference "Dítě a náhradní rodina". Konference jsou pravidelně určeny pěstounům, ale také pracovníkům Slezské diakonie a dalších subjektů zaměřených na oblast rodiny a sociálně-právní ochrany dětí. Letošní konferenci účastníci hodnotili jako vynikající jako po odborné, tak po organizační stránce: skvělí řečníci z řad zkušených odborníků z různých institucí, emocemi nabité sdílení o strastech a slastech pěstounství dlouholetého "náhradního táty", ale také výborné jídlo a krásné prostředí modlitebny a zahrady křesťanského centra vytvořili opravdu výbornou atmosféru.

 

Slezská diakonie a NROS pomohly dětem z pěstounské rodiny splnit velká přání

Slezská diakonie prostřednictvím Programu pro pěstounské rodiny mnoho let spolupracuje s rodinou, ve které v pěstounské péči vyrůstají chlapci Patrik a Viktor. Velkým přáním obou chlapců bylo mít vlastní samostatný pokoj a zařídit si jej podle svých představ.  Toto přání se jim podařilo splnit díky pracovníkům Slezské diakonie a příspěvku z Fondu Jarmily Schulzové Nadace rozvoje občanské společnosti, ze kterého bylo pořízeno zařízení dvou dětských pokojů. Zároveň Nadace finančními prostředky přispěla také na zakoupení počítače, který chlapci neměli a úkoly do školy tak museli zpracovávat u kamarádů nebo v knihovně. Pořízením vlastního počítače bylo splněno jejich další velké přání. A nejen to. Mít vlastní pokoj či počítač je pro mnoho dětí samozřejmostí a tak díky prostředkům Nadace bylo posíleno sebevědomí obou chlapců a to zejména ve vztahu k vrstevníkům. Projekt „Zázemí pro Patrika a Viktora“ probíhal od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. Výše příspěvku Nadace byla 35 000 Kč.

 

"Nejsi v tom sám!"

Letos v létě pořádáme řadu volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin v rámci projektu "Nejsi v tom sám!", jehož podporovatelem je Nadace Terezy Maxové dětem. Pozvánku si můžete stáhnout zde.

 

Blíží se 6. ročník naší konference "Dítě a náhradní rodina"

V úterý 5. června 2018 se uskuteční již 6. ročník naší Výroční konference "Děti a náhradní rodina", tentokrát v Havířově. Srdečně Vás zveme! Pozvánku si můžete stáhnout zde, bližší informace zde a přihlásit se můžete on-line zde. Těšíme se na setkání s vámi!

 

Děti patří do rodin, ne do ústavů - petice

Na webových stránkách Asociace Dítě a Rodina můžete podepsat petici za legislativní změny, které by zamezily umisťování nejmenších dětí do ústavní péče a místo toho více podporovaly rodinnou péči. Petici můžete podepsat zde.

 

Dětem v pěstounské péči jsme na podzim věnovali přes 300 hodin školní přípravy

Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ podpořený ze sbírky Pomozte dětem organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí v prvních čtyřech měsících školního roku 2017/18 přinesl 18 dětem v pěstounské péči podporu v rozsahu více než 300 hodin doučování. Dětem se na jednotlivých pobočkách PPR v Č. Těšíně, Frýdku-Místku, Karviné, Havířově a Třinci věnovalo 9 rodinných asistentů, kteří ve spolupráci se sociálními pracovníky průběžně vyhodnocovali a naplňovali aktuální vzdělávací potřeby dětí. Projekt bude pokračovat do konce školního roku.

 

Sandtray terapie

Jednou z nových terapeutických metod, které zavádí Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie, je tzv. sandtray terapie, tedy terapeutické pískoviště. V rámci této metody dítě za použití figurek a malého pískoviště využívá svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu svého vnitřního světa. Metoda pomáhá tento svět otevřít a léčit příčiny, které způsobují psychické poruchy, jako např. agresivní chování, strach a úzkosti, problémy v komunikaci, vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby, plačtivost aj. Projekt zavádějící v PPR tuto terapii je realizován od 11. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a je ve výši 57 000 Kč podpořen Nadací ČEZ prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem. Nadační příspěvek je využit ke krytí mzdových nákladů terapeuta a nákupu pomůcek.

 

Nejsi v tom sám!

Děti umístěné do pěstounských rodin procházejí psychickou zátěží, která se negativně odráží při navazování vztahů, v komunikaci, spolehlivosti a formování jejich identity. Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie nabízí v rámci projektu „Nejsi v tom sám!“ 40 těmto dětem formou klubů, víkendových pobytů či příměstských táborů na různých místech Moravskoslezského kraje společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají. Takováto forma sociálně terapeutické podpory pomáhá dětem rozvíjet jejich osobnost a posilovat jejich sociální a komunikační dovednosti. Současně vytváří prostor pro budování kamarádských vztahů s vrstevníky. Projekt „Nejsi v tom sám!“ je realizován od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 a je podpořen nadačním příspěvkem ve výši 40 000 Kč poskytnutým Nadací Terezy Maxové dětem jako podporovatelem projektu.

 

Učíme se spolu

Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ v tomto školním roce pomáhá v Moravskoslezském kraji 15 dětem v pěstounské péči, které mají obtíže při učení. Na základě individuální práce s rodinami a mapování jejich potřeb doučují dětí nasmlouvaní pracovníci - rodinní asistenti. Doučování probíhá dle domluvy v domácnostech dětí nebo na pobočkách PPR v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Třinci. Kromě posílení motivace dětí k vzdělávání, zvýšení jejich sebevědomí a zlepšení výsledků ve škole projekt přináší také významné odlehčení náhradním rodičům. Projekt je realizován od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a je ve výši 104 118 Kč podpořen ze sbírky Pomozte dětem organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

 

Slezská diakonie se podílela na organizaci Dne pěstounství v Ostravě

V sobotu 18. 11. 2017 proběhl v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě pod záštitou náměstka hejtmana pana Jiřího Navrátila první ročník „Dne pěstounství“ pořádaný Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“.  Přibližně 2000 účastníků z řad pěstounů a jejich blízkých si mohlo zdarma prohlédnout Velký i Malý svět techniky, shlédnout film „Nicky a jeho rodina“ a po celý den se účastnit pestrého doprovodného programu. Na jeho přípravě se vedle jiných profesionálních organizací podílel také Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie, který po celý den prezentoval diagnostické a terapeutické metody, které v praxi využívá: terapeutické karty (Moře emocí, Karty s příběhy, Světem hodnot, Inspirační karty...), plyšové hračky ke zvládání emocí (WorryWoos, Ferda a jeho mouchy), metodu My Backpack či Sandtray terapii (terapeutické pískoviště).

 

Přehled změn v pěstounských dávkách platných od 1. 1. 2018

Od nového roku dochází k zásadním změnám ve výši a částečně i v nárokovosti dávek pěstounské péče. Informace o změnách a porovnání starého a nového stavu najdete zde.

 

"Mise nový domov" pomohla pěstounské rodině

TV NOVA v pořadu "Mise nový domov" odvysílaném 22. listopadu 2017 pomohla vyřešit bydlení jedné z námi doprovázených pěstounských rodin. Pořad můžete shlédnout zde.

 

 

Projekt JARMILA pomohl získat dospívající dívce ortodontický aparát

Jarmila je šestnáctiletá slečna, která vyrůstá v pěstounské rodině. U Jarmily bylo nutné zahájit ortodontickou léčbu, která má předejít hrozícím zdravotním komplikacím. Tato léčba zahrnuje mimo jiné také pořízení fixního ortodontického aparátu, což má význam nejen zdravotní, ale i psychický. Zahrnuje i estetické hledisko, které je nezanedbatelné pro utváření zdravého sebevědomí dospívajícího člověka.

Slezská diakonie spolupracuje prostřednictvím Programu pro pěstounské rodiny s rodinou, která pečuje o Jarmilu, již několik let. Rodina je početná, v pěstounské péči má kromě Jarmily také její sestru. Mimo nich pěstouni mají ještě tři vlastní děti. Na pořízení rovnátek neměli dostatek finančních prostředků. Slezské diakonii se ovšem podařilo získat pro rodinu díky projektu realizovanému od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 nadační příspěvek z prostředků sbírky „Pomozte dětem“ organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Příspěvkem ve výši 18 000 Kč bylo pořízení fixního ortodontického aparátu pro Jarmilu uhrazeno.

 

 

Doučování startuje

Projekt Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie „Učíme se spolu!“ začal v tomto školním roce pomáhat 15 dětem, které mají obtíže při učení. Doučování probíhá dle domluvy s pěstouny v domácnosti dítěte nebo na pobočkách PPR. A přináší své první vlaštovky: Minulý školní rok se slečně Věrce ve škole moc nedařilo, a to hlavně v matematice. Na konci školního roku se dozvěděla, že musí přijít v srpnu na opravné zkoušky z matematiky. Neměla představu, jak to zvládne, a tak o tom řekla paní Heleně – klíčové pracovnici, která jí pomohla zajistit doučování. Nakonec Věrka zkoušku zvládla a je z toho moc šťastná. Může zůstat ve své třídě, se svými kamarády. Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

Den pěstounství 18. 11. 2017 v Ostravě

V sobotu 18. 11. 2017 pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Dolní oblasti Vítkovice DEN PĚSTOUNSTVÍ se zajímavým kulturním programem, prezentací organizací doprovázejících pěstouny, zvýhodněným vstupem do Velkého a Malého světa techniky aj. Vstup pro pěstounské rodiny bude zdarma na základě voucheru distribuovaného místně příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Plakát si můžete stáhnout zde.

 

Nová videa o pěstounské péči

V menu "Články, videodokumenty" nově najdete srpnové vydání videožurnálu Mozaika představující náš Program pro pěstounské rodiny a také videorozhovor s hostem naší letošní výroční konference L. Adamovičem.

 

Nadílka od Kuřete

7. června 2017 jsme v Praze na slavnostním setkání obdrželi symbolický šek na 104 000 Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti, resp. její "kuřecí" sbírky Pomozte dětem. Peníze jsou určeny na náš projekt Učíme se spolu, pomocí kterého ve školním roce 2017/2018 zajistíme podporu ve školní přípravě cca 15 dětem z pěstounských rodin.

 

1. 6. úspěšně proběhl 5. ročník naší Výroční konference

Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhla v Komunitním centru Mojská v Č. Těšíně již naše 5. výroční konference, tentokrát pod názvem Dítě a náhradní rodina. Skvělí řečníci, prostředí i program! A taky zatím historicky nejvyšší účast: cca stovka dospělých (pěstouni, pracovníci doprovodných organizací, OSPODů, veřejnost...) a také desítka dětí, ke kterým se v odpoledním programu na oslavu Dne dětí připojily také děti z okolí centra. Už se těšíme na další ročník, který plánujeme v Havířově!

 

Výstava o náhradní rodinné péči v DVC

V první polovině června v Diakonickém vzdělávacím centru Slezské diakonie v Č. Těšíně pořádáme výstavu o našem Programu a o náhradní rodinné péči.

 

 

Beseda o náhradní rodinné péči

Zveme vás na besedu o náhradní rodinné péči s pracovníky našeho Programu, která se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 17.00 v knihovně DVC na ústředí Slezské diakonie na Dukelské ulici v Českém Těšíně. Pozvánku naleznete zde.

 

Spustili jsme přihlašování na naši konferenci "DÍTĚ A NÁHRADNÍ RODINA"

Bylo spuštěno přihlašování na 5. ročník Výroční konference našeho Programu, která proběhne pod názvem "Dítě a náhradní rodina" ve čtvrtek 1. 6. 2017 v Komunitním centru Mojská v Českém Těšíně. Zveme náhradní rodiče, odborníky z oblasti SPOD i další, které profesně či soukromě zajímá problematika ohrožených dětí a náhradní rodinné péče. Konferenční pozvánku najdete zde, program konference včetně představení řečníků a jejich témat i další potřebné informace najdete zde. Příhlásit se můžete on-line zde.

 

Vlaštovky na podporu zrušení kojeneckých ústavů

Vyfotili jsme se s vlastnoručně vyrobenými vlaštovkami na podporu aktivity za zrušení kojeneckých ústavů Dobrý start.

 

Velmi úspěšně jsme absolvovali inspekci SPO

Ve dnech 3.-5. října 2016 jsme na naší pobočce v Havířově absolvovali inspekci sociálně-právní ochrany dětí. Dosáhli jsme celkem 34 bodů z 35 možných. Inspekce tak potvrdila kvalitu a profesionalitu naší práce s pěstounskými rodinami.

 

Projekt DEJME DĚTEM RODINU

Spolupracujeme na projektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož cílem je propagace náhradní rodinné péče. Více informací o pěstounské i hostitelské péči, informační materiály, seznam organizací doporovázejících pěstouny v MS kraji aj. získáte zde.

 

Projekt HLEDÁME RODIČE

Jsme zapojeni do projektu "Hledáme rodiče". Tato celostátní kampaň má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče: Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

Projekt AUTO PRO MARTINA

Martin se narodil s těžkým zdravotním postižením, v současné době vyrůstá v náhradní rodině, v pěstounské péči. Cílem projektu je umožnit Martinovi pravidelnou a dostupnou péči, kontakt s přirozeným prostředím. Díky finanční podpoře byl zakoupen automobil, který je využíván pro přepravu Martina do stacionáře i odborných lékařských a logopedických poraden.Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Výše příspěvku: 35 000 Kč, doba realizace projektu: 1.3. – 31.8. 2016

 

1. ČERVNA V TŘINCI PROBĚHLA 4. VÝROČNÍ KONFERENCE PPR

S cílem zvyšovat kvalitu pěstounské péče uskutečnila Slezská diakonie 1. června 2016 ve sborovém centru Hutník v Třinci pro zájemce z řad odborných pracovníků i samotných pěstounů letos již 4. ročník výroční konference Programu pro pěstounské rodiny. Tentokrát konference proběhla za účasti lektorů ze tří zemí, jejichž hranice se v našem regionu setkávají: zakladatele a předsedy slovenského občanského sdružení Návrat Marka Roháčka, brněnské psychoterapeutky a autorky knížky „Dcera padajícího listí“ Terezy Nagy Štolbové a pracovníků polské nadace Dítě a rodina manželů Tomasze a Agnieszky Polkowských. Všichni řečníci kromě dopolední prezentace svých přednášek zaměřených především na partnerství náhradních i biologických rodičů a odborníků vedli také odpolední tematické workshopy. Reportáž České televize z této konference naleznete zde (čas 14:02), rozhovor s vedoucím PPR vysílaný na ČT24 je k dispozici zde, fotografie z konference naleznete na webu Slezské diakonie zde.

 

PREVENCE ŠIKANY, ZÁVISLOSTÍ AJ. ZÁBAVNOU FORMOU

Všem rodičům náhradním i biologickým, pedagogům, sociálním pracovníkům a vůbec každému, komu záleží na našich dětech, doporučujeme skvělé slovenské stránky http://www.sheeplive.eu/ . Zábavnou formou se pomocí "večerníčkových" videí zabývají prevencí šikany, kyberšikany, závislostí, rasismu, podporou mediální gramotnosti atd. atd. Slovensky + české titulky. Fakt super nápad!