Novinky a foto z aktivit

Spolu to zvládneme!

Díky podpoře nadaci Terezy Maxové dětem můžeme zajistit ve školním roce 2023-2024 pravidelné doučování 12 dětem z náhradních rodin.

   

 

  

 

PPR je členem Platformy do dospělé. 

Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci neziskových organizací a pobytových zařízení v ČR najdete v mailu a můžete podepsat přímo zde
 


 

 

Projekt NEJSI V TOM SÁM 4. 

Díky podpoře MSK, můžeme opět realizovat projekt, který je zaměřen

na tyto tři oblasti:

  • setkávání s náctiletými a zajímavými lektory v rámci KLUBŮ
  • víkendový pobyt pro náctileté
  • doprovázení zletilých (18-21 let)
  •  

 

 

 

Spolu to zvládneme

 

Díky finanční podpoře Ing  Bank nadace Terezy Maxové pomáháme dětem zvládnout školní učivo a objevovat své nové dovednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJSI V TOM SÁM 3!

Díky podpoře Moravskoslezského kraje pokračujeme dále v projektu Nejsi v tom sám! V tomto roce realizujeme tyto aktivity:

  • KLUBY PRO NÁCTILETÉ - společný pokec na zajímavé téma (identita, vztahy, kamarádi, internet)
  • VÍKENDOVÝ POBYT PRO NÁCTILETÉ
  • DOPROVÁZENÍ ZLETILÝCH

Aktivity k projektu sledujte v záložce PRO DĚTI A NÁCTILETÉ

 

 

DOMA JE NEJLÍP

Podpořte, prosím, projekt, který pomáhá adoptivním rodinám.

 

Sbírka probíhá na DONIO.

Děkujeme za podporu !!! 

 

 

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME

  

Také v 2. pololetí školního roku pomáháme dětem  s přípravou do školy. 

Deváťáky čekají přijímací zkoušky - držíme jim palce !!!

Doučování podporuje ING Bank fond Nadace Terezy Maxové 

 

 

 

JAKÉ KONKRÉTNÍ ZMĚNY PŘINÁŠÍ NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ?

 


 

Na informačním portále MPSV najdete všechny materiály a

 doporučení. Viz https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti

Zde najdete přehled změn    

 

CENA Ď

26. října 2021 Slezská diakonie získala na půdě Nové scény Národního divadla v Praze hlavní cenu Ď v Kategorii za přínos dobré náladě v ČR. Cena Ď je česká cena určena mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání a morálních hodnot v České republice, letos proběhl již 21. ročník tohoto ocenění, slavnostní předání cen moderoval Richard Langer, zakladatel ceny Ď, cenu za Slezkou diakonii převzala osobně paní ředitelka Zuzana Filipková.

BENEFIČNÍ KONCERT


Přiomínáme blížící se Benefiční koncert vděčnosti, který se koná jako poděkování klientům, zaměstnancům a dobrovolníkům Slezské diakonie. 
Koncert se koná v sobotu dne 16. 10. 2021 od 16:00 hod. v Evangelickém kostele apoštolů Petra a Pavla v Českém Těšíně. Mezi vzácné hosty budete patřit nejen Vy, ale také Martin Chodúr a pěvecký sbor Laudate. 


 

 

DAR PRO PPR

V RÁMCI BENEFIČNÍ AKCE POD TĚŠÍNSKÝM NEBEM

Město Český Těšín darovalo Slezské diakonii částku ve výši 10 000 Kč na vybavení terapeutické místnosti v Programu pro pěstounské rodiny v Českém Těšíně. Pro kvalitní poskytování psychologické pomoci pěstounským rodinám a jim svěřeným dětem se využívají specifické terapie jako např. terapie hrou, sandtray, theraplay. Pro tyto metody je potřeba konkrétní vybavení místnosti, zejména hračky z reálného života (rodina panenek, dětský lékařský kufřík, malý domeček), hračky umožňující projevit emoce (plastový nůž, nafukovací boxovací pytel, plastelína, kreslící potřeby). Hra je nejprostším vyjádřením dítěte. Děti s traumatickými zážitky tak mohou projevit své emoce, aby mohlo dojít k jejich léčení. Částku také chceme využít pro nákup literatury ke vzdělávání náhradních rodičů i pracovníků. Jako sociální pracovníci často využíváme různé karty emocí, pro lepší rozpoznání pocitů dítěte nebo jeho chování. I tyto karty bychom chtěli pořídit a obnovit naše pomůcky a materiály.

 

  

 

DNY RODIN 2021 VE FRÝDKU MÍSTKU

- PPR JE U TOHO smiley

      

Jak se Dny pro rodinu vydařily se podívejte zde: https://www.youtube.com/watch?v=5t6nGvf3pB8

DNY RODIN 2021

I letos se uskuteční Dny rodin.

Vezměte své děti a navštivte s nimi zdarma krásná místa našeho kraje:

5. 9. Hrad Sovinec

12.9. Zámek Frýdek - Místek

19. 9. Zámek Kunín

 

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi - zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase od 13:00 do 17:00 hodin.

pozvánka

plakát

 

PROJEKT NEJSI V TOM SÁM 2

Projekt  Nejsi v tom sám2  je návazným projektem podpory mladých lidí, kteří vyrůstají v náhradní péči. Projekt nabízí mladým lidem klubové aktivity se zajímavými tématy, prožitkové programy a víkendové setkání. Mladí lidé mohou zde otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami! 

V roce 2021 jsme se zaměřili také na podporu mladých dospělých. Odborní pracovníci se setkávají s mladými dospělými. Během setkávání společně mapují konkrétní potřeby zletilého a hledají cesty k naplnění potřeb. Spolupráce je zaměřena zejména na oblasti vztahové problematiky, bydlení, zaměstnání/studia, finanční gramotnosti, hledání biolog. kořenů atd. Cílem doprovázení zletilých je přispět k naplnění jejich individuálních potřeb  ve výše uvedených oblastech.

Tento projekt zajišťuje Program pro pěstounské rodiny za podpory Moravskoslezského kraje.

 

Podpora dětí v rámci školního vzdělávání šk. rok 20/21

Podpory ve školní přípravě využilo v rámci Programu pro pěstounské rodiny celkem 20 dětí a to napříč všemi pobočkami Programu. Celkem děti vyčerpaly 280 hodin pomoci se školní přípravou, kterou poskytovali rodinní asistentni (studenti SŠ a VŠ, sociální pracovníci SD). 

Některé děti potřebovaly jen krátkodobou pomoc s přípravou na písemnou práci, chtěly si zlepšit známku z konkrétního předmětu, nebo se lépe připravit na přijímací zkoušky na SŠ. Významný vliv na potřebu pomoci se školní přípravou měla také dlouhotrvající distanční výuka, která dětem neumožňovala plnohodnotné osvojování učiva a byla velice náročná na udržení motivace dětí ke školní přípravě. Některé děti přišly do pěstounské rodiny z nepodnětného prostředí a potřebovaly se naučit připravovat do školy a osvojovat si učivo tak, aby v budoucnu již tuto podporu nepotřebovaly. 

Velice důležité také u všech dětí byla možnost stýkat se se staršími vrstevníky a navazovat s nimi přátelské vztahy, které jsou pro některé z nich motivační a v budoucnu jim mohou pomoci lépe se rozhodnout, kam budou směřovat po absolvování základní školy. Kromě zlepšení prospěchu, nebo alespoň udržení známek na stávající úrovni po složitém období distanční výuky je pro děti dalším přínosem zvýšení sebedůvěry, které s sebou lepší školní výsledky přinášejí. 

Pomoc se školní přípravou dětem z pěstounských rodin byla poskytnuta díky finanční podpoře v rámci grantového řízení ING Bank fondu Nadace Terezy Maxové, za kterou  celý tým Programu velice děkuje  heartyes .

  

 

Připojujeme se ke kampani #vyrustatdoma 

U příležitosti Dne dětí se iniciativa Vyrůstat doma rozhodla uspořádat celorepublikovou akci na  podporu pěstounů a transformaci kojeneckých ústavů. Naší snahou je, aby se děti do tří let věku  neumisťovaly nadále do ústavních zařízení.  

Dne 1. června 2021 CHCEME ZAPLNIT VIRTUÁLNÍ PROSTOR FOTKAMI. Všichni, kteří souhlasí s tím, že  děti mají vyrůstat doma, ne v ústavu, mohou zveřejnit svou fotku s dupačkami či jiným dětským  oblečením. Čím více nás bude, tím lépe.  

    

 

 

Projekt NEJSI V TOM SÁM II. 

Díky podpoře MSK, můžeme opět realizovat projekt, který je zaměřeny na tyto tři oblasti:

  • setkávání s náctiletými a zajímavými lektory v rámci KLUBŮ
  • víkendový pobyt pro náctileté
  • doprovázení zletilých (18-21 let)

 

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ZÁKONA


V těchto dnech se v poslanecké sněmovně projednává novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.  Připojujeme se k návrhu na změny v těchto oblastech:
- OMEZENÍ UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ PRO DĚTI DO 3 LET
- NAVÝŠENÍ ODMĚNY PRO PĚSTOUNY
- NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU DOPROVODNÝM ORGANIZACÍM

- NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ PRO ZŘIZOVATELE ZDVOP

Milí pěstouni, také vy se můžete připojit k podpoře svých doprovodných organizací a to podpisem petice:

 https://www.petice.com/jsem_pestoun_a_podporuji_svoji_doprovodnou_organizaci

 

Děkujeme nadaci J&T za knihy a časopisy.

 

Doučování dětí pokračuje !

Také pro školní rok 20/21 nabízíme doučování dětí.

Nadace Terezy Maxové v rámci grantového řízení ING Bank Fondu NTM podpořila doučování částkou 28 000 Kč. Děkujeme!

Tento projekt je zaměřen na pravidelnou podporu dětí z pěstounských rodin, které se potýkají se vzdělávacími či jinými školními potížemi.  

Ukončení projektu UČÍME SE SPOLU

Cílem projektu Učíme se spolu bylo posílení motivace dětí v pěstounské péči ke vzdělání a podpoření jejich sebevědomí a to prostřednictvím doučování a vzájemného sdílení se při vzdělávacích akcích a na na klubech.

Celkem v projektu bylo doučováno 12 dětí, počet hodin doučování bylo 200. Doučování bylo nastaveno individuálně, dle potřeb konkrétního dítěte. Doučování bylo ovlivněno také pandemii COVID 19. Rodiny a jejich děti měli problémy s distančním způsobem výuky na školách. Rodinám jsme nabízeli online doučování, ale většina rodin uvítala spíše osobní a individuální doučování. Doučování probíhalo s ochrannými pomůckami. Nouzový stav ovlivnil také naplánované termíny vzdělávacích akcí, které se pak díky prodloužení projektu uskutečnily v letních měsících - Zážitkového vzdělávacího programu v ZOO Ostrava se účastnilo 34 dětí a programu ve Světě Techniky 21 dětí. Velkým přínosem byly také kluby pro děti - kde si děti mohly povídat o tom co je zajímá/trápí a nechat se insiprovat zajímavými lektory a přednáškami. Celkem se v PPR ukutečnilo 8 klubů. Téma klubů: Jít dál - život v PERU; Být či nebýt COOL, Osobnosti - inspirace do života, Poznej své schopnosti, Dopravní bezpečnost a úkony první pomoci, Můj (ne)přítel strach aneb společně to zvládneme, Záchranná stanice, Jít dál - život v Irsku. Klubů se zúčastnilo celkem 73 dětí. Ze zpětných vazeb dětí, pečujících osob a pracovníků PPR jsme vyhodnotili, že cíle projektu byly naplněny.

Děkujeme za podporu nadaci NROS ve spolupráci s PEPCO Czech Republic s.r.o.

    

  

 

Děkujeme nadaci Nadace J&T, která částkou 200 000 Kč podpořila psychologickou a terapeutickou práci Programu pro pěstounské rodiny !!!

POBYT NÁCTILETÝCH PŘEKÁŽKY TĚ NEZASTAVÍ

Zvládnu život dospělého? Budu dost silný? Co když … A na mnohé další hledají odpověď dospívající. Vyzdvihnutí silných stránek, posílení důvěry v sebe a okolí, učení se překonávat překážky, své hranice, či zamyšlení nad svými životními cíli a sny, a to kde jinde než společně pod vrcholem Beskyd. 

S náctiletými byl v polovině září, díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v rámci projektu Nejsi v tom sám!  zrealizován víkendový pobyt ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zúčastnilo se jej devět náctiletých.

 Jsme vděční za to, že společné sdílení, aktivity spojené s empatií, odvahou, pokorou a důvěrou, u dospívajících zabodovaly.  Důkazem při odjezdu bylo jejich sdělení: „My chceme znovu a déle!“

POBYT DĚTÍ SMAJLÍKOV

Během července jsme se s některými dětmi z PPR vydali do Smajlíkova. Smajlíkov je městečko, ve kterém bydlí emoce. Jaké? To musely děti zjistit na základě získaných indicií.
Program pro pěstounské rodiny za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci Projektu Nejsi v tom sám! zorganizoval pro děti ve věku 12-13 let třídenní pobyt v Příboře. Pobytu se zúčastnilo devět dětí a věříme, že si společně strávený čas užily. Během odjezdu je totiž nejvíce zajímalo, zda by další pobyt mohl trvat o něco déle.

 

    

  
 

KLUB pro náctileté v Třinci

na téma: "Být či nebýt COOL!?"- image, vztahy, média

se koná ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 16h n pobočce PPR v Třinci.

Téma je zaměřeno na kult krásného těla pod vedením Tomáše Samce.

Více viz pozvánka

 

Výroční konference PPR

S ohledem na současnou situaci v České republice jsme se rozhodli letošní Výroční konferenci PPR zrušit.

Za vzniklé komplikace se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.
Přejeme Vám vše dobré, zejména pevné zdraví a budeme se těšit na viděnou příště
Tým PPR

 

Jak si povídat s dětmi o koronaviru?

Inspiraci naleznete zde:

Kuba v karanténě

Jak zvítězit nad drakem Koronem

Povídání si o koronaviru

 

 

Milí pěstouni,

mnozí se ptáte, jak bude doprovázení nyní – v době pandemie Covid 19 vypadat?

Tak tedy:

Doprovázení – klíčoví pracovníci jsou vám k dispozici na telefonu, emailu. Návštěvy budou probíhat telefonicky nebo přes videohovor.

Odborná psychologická pomoc – také naše paní psycholožka je vám k dispozici na telefonu. O kontakt požádejte svého klíčového pracovníka.

Vzdělávání – všechny kurzy jsou až do odvolání zrušeny. Pokud máte zájem o zapůjčení knihy, CD obraťte se na vašeho klíčového pracovníka. Rádi Vám zašleme i odkazy na zajímavé články nebo videa.

Asistované kontakty: S ohledem na zdraví dětí a všech zúčastněných, budou asistované kontakty odloženy. Klíčový pracovník Vám pomůže zajistit jiné možnosti kontaktu (dopis, videohovor) apod.

Další aktivity: kluby náctiletých, plánované výlety a aktivity pro děti musíme v této situaci odložit.

Někteří naši pracovníci šijí roušky, pokud Vám chybí, dejte nám vědět. Budeme –li mít dostatečné množství, pošleme Vám je poštou.

I v této nelehké době zůstáváme s Vámi.

Tým PPR

 

 

 

Moravskoslezský kraj podpořil projekt Nejsi v tom sám!

Projekt je zaměřen na podporu dospívajících prostřednictvím systematických aktivit a preventivních programů. Aktivity Programu pro pěstounské rodiny nabízejí těmto mladým lidem společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami! 

 

 

Projekt UČÍME SE SPOLU je podpořen nadací NROS  ve spolupráci s PEPCO Czech Republic s.r.o ve výši 38 000 Kč

Projekt je zaměřen na pravidelnou podporu dětí z pěstounských rodin, které se potýkají se vzdělávacími či jinými problémy. Na základě individuální spolupráce s rodinou a mapováním jejich potřeb doučují děti nasmlouvaní pracovníci (rodinní asistenti) s odpovídajícími zkušenostmi. Společné učení může pomoci nejen ke zlepšení znalostí a školních výsledků, ale také pomáhá zlepšit vztah dítěte k okolí a k sobě samému. Pro starší děti jsou pak připraveny KLUBY, kde mohou sdílet své životní zkušenosti a prostřednictvím zajímavých přednášek se nechat inspirovat ve svém životě.

Dotazník spokojenosti

V minulém roce jsme se ptali pěstounů na jejich spokojenost se službami Programu pro pěstounské rodiny. V rámci víkendových vzdělávacích pobytů jsme si povídali o tom, co co od PPR očekáváte a co  by jste chtěli změnit. Na to jak hodnocení PPR dopadlo se můžete podívat zde.

Děkujeme všem, kteří se do vyplňování dotazníků zapojili.

 

 

Podpora individuálního projektu

Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem podpořila individuální projekt Slezské diakonie: Zázemí pro Terezku.

Cílem projektu bylo vytvořit Terezce odpovídající zázemí pro budování zdravé identity s ohledem na její potřeby a zájmy. Z projektu bylo  zakoupeno vybavení do dětského pokoje.Terezka má nyní svůj prostor na hraní, spaní a v budoucnu i na učení.

 

 

 

Vzdělávání pracovníků s PaedDr. Petrou Pávkovou

27.-28. 1. 2020 se doprovázející pracovníci zúčastnili dvoudenního semináře na téma: "Kontakt s biologickou rodinou a Kniha života."

 

Setkání bylo plné sdílení a propojování si nových informací s praxí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměna oken na pobočce v Českém Těšíně

Děkujeme nadaci Innogy Gas Storage, s.r.o.  a F- nadaci za finanční podporu pří výměně oken na pobočce Programu pro pěstounské rodiny v Českém Těšíně.

 

Návštěva z Tanzánie

10.10. 2019 jsme v PPR uvítali milou návštěvu z Tanzánie. S pastorem Zachem i manžely Martinem a Merry Tango jsme si povídali o pěstounské péči a adopci.  Bylo povzbuzující, že i navzdory rozdílným kulturám, tradicím, politické situaci a možnostem našich zemí, jsme sdíleli stejnou touhu. A to pomáhat a podporovat děti, které potřebují k životu bezpečné místo a  milující rodičovskou náruč.

 

 

 

 

 

Příměstský tábor Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie


Během července uspořádal Program pro pěstounské rodiny, pobočky Český Těšín a Frýdek-Místek příměstský tábor pro 26 dětí. První den jsme vystoupali na vrch Studeničný a jak napovídá jeho název, některé odvážné děti se tam vykoupaly v opravdu studeném bazénu. Další den jsme navštívili Interaktivní učebnu biologie v Třinci, kde se děti naučily poskytovat první pomoc, vyzkoušely si resuscitaci na figurínách a někteří si vyzkoušeli vestu, která simuluje 9. měsíc těhotenství. A to vše
pod vedením zkušeného záchranáře. Ve středu a pátek jsme se v horkých dnech mohli zchladit v bazénech na koupališti v Českém Těšíně. Největší atrakcí pro děti byly samozřejmě skluzavky a tobogán. Nechyběla ani návštěva dopravního hřiště v Českém Těšíně, kde děti trénovaly jízdu na kole a koloběžkách a také pravidla silničního provozu. Čtvrtek se nesl v duchu dovádění na trampolínách v Jump Centru Frýdek-Místek, děti byly nadšené. Během tábora jsme se mohli opět lépe poznat, vznikala nová přátelství a budeme se těšit na příští rok! Zajímavý program si mohly děti užít zejména díky podpoře Grantového programu Hyundai Motor Manufacturing Czech „Společně“.

 

    

 

Změna na pozici vedoucího Programu

Vážení pěstouni, k 31. 8. 2019 končí moje zaměstnání ve Slezské diakonii a po letech se vracím na plný úvazek do duchovní služby v církvi. Na pozici vedoucího Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie mě od září vystřídá Mgr. Ester Heczková, dosavadní koordinátorka pobočky Třinec/Jablunkov. E-mailový kontakt na vedoucí je stále pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz, tel. číslo 730 547 947.

Děkuji vám za partnerství v uplynulých cca 4,5 letech a přeji hodně síly, trpělivosti, vytrvalosti, moudrosti a Božího požehnání do vaší náročné a potřebné práce s dětmi. Věřím, že s novou vedoucí se vám bude skvěle spolupracovat!

Z. Kašpárek

 

Už to umím!

Ve školním roce 2018/2019 realizoval Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie projekt „Už to umím!“. Projekt byl zaměřen na pravidelnou podporu 10 dětí z pěstounských rodin, které se potýkají se vzdělávacími či jinými školními problémy. Na základě individuální spolupráce s rodinou doučovali děti rodinní asistenti (většinou studenti středních a vysokých škol). Cílem bylo nejen zlepšení znalostí a prohloubení dovedností dětí, ale také pomoci dětem zlepšit vztah k okolí a sobě samému.

Tento projekt byl realizován díky podpoře ING BANK FOND NADACE TEREZY MAXOVÉ.

 

 

 

 

 

Právní poradenství pro rodiny zdarma

spolek "Naše rovnováha" ve spolupráci s advokátní kanceláří nabízí právní poradenství zdarma pro rodiny, které pečují o dítě s postižením. Více informací získáte zde.

 

Proběhl 7. ročník výroční konference našeho Programu

14. 6. 2019

V úterý 4. června proběhl již 7. ročník výroční konference našeho Programu pro pěstounské rodiny "Dítě a náhradní rodina". Letos se konference konala ve Slezském vzdělávacím centru v Karviné a byla zaměřena na problematiku ohrožení dětí závislostmi. Cca 80 účastníkům z řad pěstounů i odborných pracovníků přednášeli a odpolední semináře vedli lektoři ze Slezské diakonie, karvinského magistrátu, Slezské církve evangelické a. v., Modrého kříže a Renarkonu. Kromě specialistů na oblast práce s dětmi a rodinou či problematiku závislostí mohli účastníci slyšet i prezentaci osobních zkušeností jedné z pěstounek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet pro děti do Jumpcentra

3. 5. 2019

O velikonočních prázdninách karvinská pobočka PPR uspořádala pro 30 dětí z Karviné a Orlové celodenní výlet do trampolínového parku ve Frýdku-Místku. Děti si měly možnost pod vedením lektora zadovádět na trampolínách, poté jsme s dětmi ještě zamířily na prohlídku hasičského muzea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z Karviné a Orlové navštívily ostravskou zoo

15. 2. 2019

Během jarních prázdnin uspořádal Program pro pěstounské rodiny, pobočka Karviná, Orlová výlet pro děti do ZOO Ostrava. I když počasí nebylo ideální, všechny děti si výlet moc užily. Celkem se zúčastnilo 19 dětí (12 z Karviné a 7 z Orlové).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradna pro pěstounskou péči v Orlové

18. 1. 2019

Našim orlovským klientům a zájemcům o pěstounskou péči nově nabízíme poradenství v prostorách Komunitního centra MAJÁK v Orlové-Porubě (ul. B. Němcové 853). Provozní doba kanceláře je každou středu od 9.00 do 14.00 hodin. Setkání s našimi odbornými pracovnicemi si můžete po vzájemné domluvě dohodnout i jindy.

 

 

"Nejsi v tom sám!" - s podporou Nadace Terezy Maxové dětem jsme připravili atraktivní letní program pro více jak 60 dětí

10. 9. 2018

Od května do srpna 2018 organizoval Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie pro děti z náhradních rodin řadu akcí zastřešených projektem „Nejsi v tom sám!“. Pobočky Programu v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Třinci připravily dva týdenní příměstské tábory, tři výlety s noclehy a několik jednodenních výletů, které přinesly více než 60 dětem mnoho skvělých zážitků. Patřily mezi ně např. návštěva biofarmy, aquaparků, sportovních areálů, zoo, dinoparku či hradu Hukvaldy nebo třeba turistické výšlapy v Beskydech a atraktivní programy připravené ve spolupráci s městkou policií či kynologickým klubem v Karviné. Podporovatelem projektu „Nejsi v tom sám!“ byla Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Projektem „Učíme se spolu“ Slezská diakonie pomohla 24 pěstounským dětem

15. 7. 2018

Ve školním roce 2017/2018 Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie realizoval projekt „Učíme se spolu“, jehož cílem bylo prostřednictvím rodinných asistentů pomoci dětem v pěstounské péči se školní přípravou a dosáhnout zlepšení jejich studijních výsledků. Projekt byl podpořen ze sbírky „Pomozte dětem“ organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Během školního PPR takto v rámci činnosti svých poboček v Havířově, Č. Těšíně, Frýdku-Místku, Karviné a Třinci podpořil celkem 24 dětí. U 11 dětí došlo díky projektu k výraznému zlepšení školních výsledků, pozitivní vliv mělo doučování také u dalších 13 podpořených dětí. Během roku jsme mohli u dětí pozorovat zvyšující se motivaci k učení a zlepšení vztahů ke škole, pěstouni zase ocenili odlehčení ve své náročné péči o děti, bezplatnost služby a dokonce zlepšení vztahů mezi nimi a dětmi. V některých případech byla zaznamenána i lepší spolupráce rodiny se školou:

Jedenáctileté Adélce se její asistentka Julie stala starší kamarádkou a pomohla jí nejen s doučováním, ale také se zlepšením sebevědomí i vztahů s jinými dětmi a také s babičkou.  Adélce se výrazně zlepšil prospěch zejména v angličtině a češtině a na pololetí získala pochvalu třídního učitele. Julie k tomu říká: „Učení nám spolu většinou šlo a dělávaly jsme i herní pauzy, které posouvaly náš vztah. Jsem vděčná za tuhle zkušenost a doufám, že budu moct spolupracovat s Adélou a s její babičkou i v dalším školním roce.“

Čtrnáctiletá Viktorie využila podporu dvou rodinných asistentek, z nichž jedna pomáhala s fyzikou a chemií a druhá s jazyky. V průběhu 2. pololetí došlo u Viktorie k výraznému zlepšení prospěchu téměř ve všech předmětech, což bylo způsobeno především zlepšením jejího vztahu ke škole a vzdělávání, protože asistentky jí učivo vysvětlovaly zajímavou a hravou formou a poskytly pomoc, kdykoliv ji potřebovala.

 

 

Dvoudenní výlet pro děti na Kiczeru

3. 7. 2018

První dva červencové dny jsme pro děti z pěstounských rodin z Havířova a Karviné pořádali výlet do Beskyd s noclehem v krásné dřevěnce na Kiczeře. Užili jsme si fotbalu, minipingpongu, táboráku, opékání buřtů a skvělého času v nádherné přírodě. Akce byla součástí projektu "Nejsi v tom sám!" podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem. Pořídili jsme také několik fotek zcela v souladu s novým nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů surprisewinklaugh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 5. 6. proběhl 6. ročník naší výroční konference

V úterý 5. 6. 2018 jsme v modlitebně Apoštolské církve v Havířově pořádali v pořadí již 6. ročník výroční konference "Dítě a náhradní rodina". Konference jsou pravidelně určeny pěstounům, ale také pracovníkům Slezské diakonie a dalších subjektů zaměřených na oblast rodiny a sociálně-právní ochrany dětí. Letošní konferenci účastníci hodnotili jako vynikající jako po odborné, tak po organizační stránce: skvělí řečníci z řad zkušených odborníků z různých institucí, emocemi nabité sdílení o strastech a slastech pěstounství dlouholetého "náhradního táty", ale také výborné jídlo a krásné prostředí modlitebny a zahrady křesťanského centra vytvořili opravdu výbornou atmosféru.

 

Slezská diakonie a NROS pomohly dětem z pěstounské rodiny splnit velká přání

Slezská diakonie prostřednictvím Programu pro pěstounské rodiny mnoho let spolupracuje s rodinou, ve které v pěstounské péči vyrůstají chlapci Patrik a Viktor. Velkým přáním obou chlapců bylo mít vlastní samostatný pokoj a zařídit si jej podle svých představ.  Toto přání se jim podařilo splnit díky pracovníkům Slezské diakonie a příspěvku z Fondu Jarmily Schulzové Nadace rozvoje občanské společnosti, ze kterého bylo pořízeno zařízení dvou dětských pokojů. Zároveň Nadace finančními prostředky přispěla také na zakoupení počítače, který chlapci neměli a úkoly do školy tak museli zpracovávat u kamarádů nebo v knihovně. Pořízením vlastního počítače bylo splněno jejich další velké přání. A nejen to. Mít vlastní pokoj či počítač je pro mnoho dětí samozřejmostí a tak díky prostředkům Nadace bylo posíleno sebevědomí obou chlapců a to zejména ve vztahu k vrstevníkům. Projekt „Zázemí pro Patrika a Viktora“ probíhal od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. Výše příspěvku Nadace byla 35 000 Kč.

 

"Nejsi v tom sám!"

Letos v létě pořádáme řadu volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin v rámci projektu "Nejsi v tom sám!", jehož podporovatelem je Nadace Terezy Maxové dětem. Pozvánku si můžete stáhnout zde.

 

Blíží se 6. ročník naší konference "Dítě a náhradní rodina"

V úterý 5. června 2018 se uskuteční již 6. ročník naší Výroční konference "Děti a náhradní rodina", tentokrát v Havířově. Srdečně Vás zveme! Pozvánku si můžete stáhnout zde, bližší informace zde a přihlásit se můžete on-line zde. Těšíme se na setkání s vámi!

 

Děti patří do rodin, ne do ústavů - petice

Na webových stránkách Asociace Dítě a Rodina můžete podepsat petici za legislativní změny, které by zamezily umisťování nejmenších dětí do ústavní péče a místo toho více podporovaly rodinnou péči. Petici můžete podepsat zde.

 

Dětem v pěstounské péči jsme na podzim věnovali přes 300 hodin školní přípravy

Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ podpořený ze sbírky Pomozte dětem organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí v prvních čtyřech měsících školního roku 2017/18 přinesl 18 dětem v pěstounské péči podporu v rozsahu více než 300 hodin doučování. Dětem se na jednotlivých pobočkách PPR v Č. Těšíně, Frýdku-Místku, Karviné, Havířově a Třinci věnovalo 9 rodinných asistentů, kteří ve spolupráci se sociálními pracovníky průběžně vyhodnocovali a naplňovali aktuální vzdělávací potřeby dětí. Projekt bude pokračovat do konce školního roku.

 

Sandtray terapie

Jednou z nových terapeutických metod, které zavádí Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie, je tzv. sandtray terapie, tedy terapeutické pískoviště. V rámci této metody dítě za použití figurek a malého pískoviště využívá svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu svého vnitřního světa. Metoda pomáhá tento svět otevřít a léčit příčiny, které způsobují psychické poruchy, jako např. agresivní chování, strach a úzkosti, problémy v komunikaci, vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby, plačtivost aj. Projekt zavádějící v PPR tuto terapii je realizován od 11. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a je ve výši 57 000 Kč podpořen Nadací ČEZ prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem. Nadační příspěvek je využit ke krytí mzdových nákladů terapeuta a nákupu pomůcek.

 

Nejsi v tom sám!

Děti umístěné do pěstounských rodin procházejí psychickou zátěží, která se negativně odráží při navazování vztahů, v komunikaci, spolehlivosti a formování jejich identity. Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie nabízí v rámci projektu „Nejsi v tom sám!“ 40 těmto dětem formou klubů, víkendových pobytů či příměstských táborů na různých místech Moravskoslezského kraje společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají. Takováto forma sociálně terapeutické podpory pomáhá dětem rozvíjet jejich osobnost a posilovat jejich sociální a komunikační dovednosti. Současně vytváří prostor pro budování kamarádských vztahů s vrstevníky. Projekt „Nejsi v tom sám!“ je realizován od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 a je podpořen nadačním příspěvkem ve výši 40 000 Kč poskytnutým Nadací Terezy Maxové dětem jako podporovatelem projektu.

 

Učíme se spolu

Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ v tomto školním roce pomáhá v Moravskoslezském kraji 15 dětem v pěstounské péči, které mají obtíže při učení. Na základě individuální práce s rodinami a mapování jejich potřeb doučují dětí nasmlouvaní pracovníci - rodinní asistenti. Doučování probíhá dle domluvy v domácnostech dětí nebo na pobočkách PPR v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Třinci. Kromě posílení motivace dětí k vzdělávání, zvýšení jejich sebevědomí a zlepšení výsledků ve škole projekt přináší také významné odlehčení náhradním rodičům. Projekt je realizován od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a je ve výši 104 118 Kč podpořen ze sbírky Pomozte dětem organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

 

Slezská diakonie se podílela na organizaci Dne pěstounství v Ostravě

V sobotu 18. 11. 2017 proběhl v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě pod záštitou náměstka hejtmana pana Jiřího Navrátila první ročník „Dne pěstounství“ pořádaný Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“.  Přibližně 2000 účastníků z řad pěstounů a jejich blízkých si mohlo zdarma prohlédnout Velký i Malý svět techniky, shlédnout film „Nicky a jeho rodina“ a po celý den se účastnit pestrého doprovodného programu. Na jeho přípravě se vedle jiných profesionálních organizací podílel také Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie, který po celý den prezentoval diagnostické a terapeutické metody, které v praxi využívá: terapeutické karty (Moře emocí, Karty s příběhy, Světem hodnot, Inspirační karty...), plyšové hračky ke zvládání emocí (WorryWoos, Ferda a jeho mouchy), metodu My Backpack či Sandtray terapii (terapeutické pískoviště).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled změn v pěstounských dávkách platných od 1. 1. 2018

Od nového roku dochází k zásadním změnám ve výši a částečně i v nárokovosti dávek pěstounské péče. Informace o změnách a porovnání starého a nového stavu najdete zde.

 

"Mise nový domov" pomohla pěstounské rodině

TV NOVA v pořadu "Mise nový domov" odvysílaném 22. listopadu 2017 pomohla vyřešit bydlení jedné z námi doprovázených pěstounských rodin. Pořad můžete shlédnout zde.

 

 

Projekt JARMILA pomohl získat dospívající dívce ortodontický aparát

Jarmila je šestnáctiletá slečna, která vyrůstá v pěstounské rodině. U Jarmily bylo nutné zahájit ortodontickou léčbu, která má předejít hrozícím zdravotním komplikacím. Tato léčba zahrnuje mimo jiné také pořízení fixního ortodontického aparátu, což má význam nejen zdravotní, ale i psychický. Zahrnuje i estetické hledisko, které je nezanedbatelné pro utváření zdravého sebevědomí dospívajícího člověka.

Slezská diakonie spolupracuje prostřednictvím Programu pro pěstounské rodiny s rodinou, která pečuje o Jarmilu, již několik let. Rodina je početná, v pěstounské péči má kromě Jarmily také její sestru. Mimo nich pěstouni mají ještě tři vlastní děti. Na pořízení rovnátek neměli dostatek finančních prostředků. Slezské diakonii se ovšem podařilo získat pro rodinu díky projektu realizovanému od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 nadační příspěvek z prostředků sbírky „Pomozte dětem“ organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Příspěvkem ve výši 18 000 Kč bylo pořízení fixního ortodontického aparátu pro Jarmilu uhrazeno.

 

 

Doučování startuje

Projekt Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie „Učíme se spolu!“ začal v tomto školním roce pomáhat 15 dětem, které mají obtíže při učení. Doučování probíhá dle domluvy s pěstouny v domácnosti dítěte nebo na pobočkách PPR. A přináší své první vlaštovky: Minulý školní rok se slečně Věrce ve škole moc nedařilo, a to hlavně v matematice. Na konci školního roku se dozvěděla, že musí přijít v srpnu na opravné zkoušky z matematiky. Neměla představu, jak to zvládne, a tak o tom řekla paní Heleně – klíčové pracovnici, která jí pomohla zajistit doučování. Nakonec Věrka zkoušku zvládla a je z toho moc šťastná. Může zůstat ve své třídě, se svými kamarády. Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

Den pěstounství 18. 11. 2017 v Ostravě

V sobotu 18. 11. 2017 pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Dolní oblasti Vítkovice DEN PĚSTOUNSTVÍ se zajímavým kulturním programem, prezentací organizací doprovázejících pěstouny, zvýhodněným vstupem do Velkého a Malého světa techniky aj. Vstup pro pěstounské rodiny bude zdarma na základě voucheru distribuovaného místně příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Plakát si můžete stáhnout zde.

 

Nová videa o pěstounské péči

V menu "Články, videodokumenty" nově najdete srpnové vydání videožurnálu Mozaika představující náš Program pro pěstounské rodiny a také videorozhovor s hostem naší letošní výroční konference L. Adamovičem.

 

Nadílka od Kuřete

7. června 2017 jsme v Praze na slavnostním setkání obdrželi symbolický šek na 104 000 Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti, resp. její "kuřecí" sbírky Pomozte dětem. Peníze jsou určeny na náš projekt Učíme se spolu, pomocí kterého ve školním roce 2017/2018 zajistíme podporu ve školní přípravě cca 15 dětem z pěstounských rodin.