PRO DĚTI

smileyAKCE PRO DĚTI

KLUBY PRO NÁCTILETÉ - přehled termínu zde

9. - 11.7. 20 POBYT PRO NÁCTILETÉ SMAJLÍKOV

23.7. 20 VÝLET DO ZOO

11.8. 20 VÝLET DO SVĚTA TECHNIKYpozvánka KARVINÁ , pozvánka TŘINEC

18. - 20. 9. 2020 POBYT PRO NÁCTILETÉ - - Překážky tě nezastaví! 

NÁVŠTĚVY KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

JAK VYPADÁ POMOC PSYCHOLOGA 

ZNÁŠ SVÁ PRÁVA ?

JAK SI MŮŽEŠ STĚŽOVAT