KONFERENCE 2022

Přihlášení na konferenci ZDE

 

V průběhu této akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy
(fotografie/audio záznam). Tyto záznamy budou poté použity v rámci PPR k dalšímu vzdělávání a propagaci
této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti
pořadatele - Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 654 685 62. www.slezskadiakonie.cz